LOGEEROPVANG IN NOORDWIJK


De Oogappelboom wil zich inzetten voor kleinschalige opvang van kinderen vanaf

4 jaar met een stoornis in het autistisch spectrum, ADHD of een gerelateerde ontwikkelingsstoornis.


De kinderen die bij De Oogappelboom voor opvang terecht kunnen zijn meestal gebaat bij rust en overzicht. Daarom wordt de opvang kleinschalig gehouden, wat inhoudt dat per groepje 2-5 kinderen opgevangen worden en we per weekend maximaal 2 tot 3 groepjes hebben. De meeste kinderen kennen elkaar al erg lang en zijn vrienden van elkaar geworden. Daardoor lopen de groepjes in elkaar over.


In de begeleiding van de kinderen staan respect, geduld en inlevingsvermogen voorop. Bovenal echter zorgt het heel veel plezier hebben met deze kinderen dat

zij zich geliefd en geaccepteerd voelen.


                                                        Disclaimer            Algemene Voorwaarden             Privacy Statement